Posledních 8 příspěvků na úřední desce

Informace o konání 11.ZZ_2020

informace o konání 11. ZZ_2020  

Obec Uzenice-Návrh závěrečného účtu 2019

2019 Závěrečný účet-návrh V040-201912K01-FIN2-12 V060-201912K01-Rozvaha V061-201912K01-Výkaz zisku a ztráty V062-201912K01-příloha Hodnotící zpráva 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.2019 Vyvěšeno: 1.6.2020

Zpráva o přezkumu hospodaření SOB 2019

Zpráva_o_přezkoumání_hospodaření_za_r._2019

Hodnotící zpráva SOB 2019

Hodnotící_zpráva_SOB_za_rok_2019

Návrh závěrečného účtu-SOB 2019

Návrh_závěrečného_účtu_SOB_za_rok_2019

Rozpočtové opatření č. 4/2020

rozp.opatření č.4 Vyvěšeno: 24.5.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020

rozp.opatření č.3 Vyvěšeno: 24.5.2020

Povinně zveřejňované informace

Zákony