Radyň a cesta na Chobot (2015)

OBEC UZENICE INFORMUJE OBČANY O ZPRACOVÁNÍ PASSPORTU OZELENĚNÍ OBLASTI OBECNÍCH POZEMKŮ OKOLO RYBNÍKU RADYNĚ A CESTY Z UZENIC NA CHOBOT (VIZ PŘÍLOHY)

Část Chobot

Dokument

  

Část Radyně

Dokument

Stávající a navrhované řešení