Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo vzešlé z voleb do zastupitelstev obcí konaných 23. 9.– 24. 9. 2022.

 

Zastupitelé

 • David Melichar
 • Miroslav Kučera
 • Renata Marešová
 • Dana Zemanová
 • Jiří Pýcha
 • Jaroslav Štrunc
 • Marcela Štvánová

  Dle ustavující schůze zastupitelstva obce dne 23. 10. 2022 byli zvoleni.

   

   Starosta

  • David Melichar, tel. 736 77 66 34

  I. místostarosta

  • Miroslav Kučera, tel. 725 88 48 66

  II. místostarostka

  • Renata Marešová, tel. 737 73 34 20

  Členové finančního výboru:

  • Předseda: Jiří Pýcha
  • Členové
   • Dana Zemanová
   • Miroslav Pýcha

  Členové kontrolního výboru

  • Předseda: Jaroslav Štrunc
  • Členové
   • Marcela Štvánová
   • Dana Zemanová