Organizační struktura

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:

 • Starosta: Ing. Jiří Pýcha
 • Místostarostka: Renata Marešová
 • Místostarosta: David Melichar
 • Zastupitelé:
  • Petr Hrubý
  • Miroslav Kučera
  • Jaroslav Mareš
  • Miroslav Pýcha

 

Složení výborů a komisí

Kontrolní výbor

Předseda kontrolního výboru: Jaroslav Mareš
Členové kontrolního výboru: Petr Hrubý a Miroslav Kučera

 

Finančního výbor:

Předseda finančního výboru: Renata Marešová
Členové finančního výboru: David Melichar a Miroslav Pýcha