Kaple svatého Václava

2015

Informace o zamýšlených úpravách kaple sv. Václava (1)

info o růžích http://www.ruzeskalicany.cz/the-fairy/

2016

Oproti avizovaným akcím v roce 2015, došlo ke změně v plánech na rok 2016. Na den sv. Václava 2015 se konal den otevřených dveří v kapli sv. Václava, byly diskutovány možné úpravy kaple a sešlo se nad očekávání zastupitelů hodně občanů, kteří měli zájem se dozvědět o plánovaných úpravách co nejvíce, úpravy se setkaly s kladným ohlasem. S ohledem na stav kaple a to zejména její vněší fasádu, která následně v listopadu 2015 ve větší míře na některých místech vyloženě odpadla, přijalo zastupitelstvo jiné opatření. Bylo rozhodnuto, že bude v první řadě pozornost zaměřena na hydroizolaci a sanaci kaple a opravu poškozených omítek, dále již avizované opatření mřížových vstupních dveří kaple, které zajistí její další odvětrávání, ale umožní i přístup k nahlédnutí do prostor kaple, a alespoň částečnou opravu maleb v kapli. Za tímto účelem byla podána žádost o dotaci k Ministerstvu pro místní rozvoj.

Bližší info zde Informace k vyvěšení KAPLE SVATÉHO VÁCLAVA

Níže nákres mřížových vstupních dveří zde mříž kaple