Historie obce

Obec Uzenice se nachází na rozhraní středočeského a jihočeského kraje, vzdálená asi 30 km od okresních měst Příbrami, Strakonic a Písku.
První zmínka o Uzenicích je z r. 1227, kdy tvrz Uzenice, poté ves, patřila svatojiřskému klášteru na Pražském hradě. Jako zástavní majetek přešla do držení pánů hlubockých a zvíkovských. Poté patřila pánům z Křikavy. Roku 1537 ji od Adama Lva z Rožmitálu a Blatné Koupil Jan Běšín z Běšin, jehož potomek Zbyněk Jiří Běšín ji prodal Vilému staršímu Vrábskému Tluksovi. Ves byla připojena k Drahenicím a tvrz přestavěna na sýpku.
Na uzenické návsi stojí kaple z konce 19. století, hned vedle místního hostince. Za obcí cestou do vsi Chobot byl v roce 1711 postaven barokní kříž. Další kaple se nachází směrem na Černívsko.
Za další zajímavost lze považovat žulový pomník T.G.Masaryka z r. 1938, který se nachází uprostřed návsi a raritou je, že pomník na svém místě přečkal jak dobu okupace za 2. světové války, tak i celou dobu komunistického režimu.
Dnes žije v obci trvale 116 obyvatel a několik chalupářů. V místě se nachází Hostinec U Krejčů. Prodejna u obecního úřadu je v provozu v úterý a sobotu od jedné do dvou hodin odpoledne. Z tradičních lidových řemesel můžeme poukázat na keramickou dílnu pí Ďurčové a řezbářství p. Lávičky. Tolik ve zkratce o obci Uzenice.

V roce 2015 byla při příležitosti konání dne seniorů uskutečněna přednáška pana magistra Vladimíra Červenky o historii Uzenic, v kontextu historie sousední vsi Uzeniček. Prezentace přednášky je zde ke stažení.
Uzenice a okolí-kapitoly z dějin