Místní poplatky na rok 2023 v obci Uzenice zůstávají neměnné jako byly v roce 2022

  1. Poplatek za odpady:    300,- Kč za každou trvale žijící osobu, nebo za rekreační objekt
  2. Poplatek ze psů:           1. pes v domácnosti 70,- Kč a  za každého dalšího 80,- Kč

Poplatky je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadu Uzenice při úředních hodinách a nebo bankovním převodem na č.ú. 5926291/0100, kdy do popisu pro příjemce uvést příjmení a číslo popisné nemovitosti.