Uzenice

oficiální stránky

„Vidíš Karle, to není země, to je zahrádka….
a jestli máš srdce, tak to musíš cejtit…“

Obecní minigalerie

Nejnovější příspěvky

Závěrečný účet 2019 obce Uzenice

2019 Závěrečný účet Zpráva o výsledku přezkoumání hosp.2019 V040-201912K01-FIN2-12 V060-201912K01-Rozvaha V061-201912K01-Výkaz zisku a ztráty V062-201912K01-příloha Hodnotící zpráva 2019 Vyvěšeno: 6.7.2020